ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

 

 

ΒΑΛΒΙΔΑ AND 1/8

ΒΑΛΒΙΔΑ AND ΤΥΠΟΣ CROUZET

ΒΑΛΒΙΔΑ NOT ΤΥΠΟΣ CROUZET

ΒΑΛΒΙΔΑ NOT-NO

ΒΑΛΒΙΔΑ OR

ΒΑΛΒΙΔΑ OR ΤΥΠΟΣ CROUZET

ΒΑΛΒΙΔΑ OR-DS

ΒΑΛΒΙΔΑ YES ΤΥΠΟΣ CROUZET

ΒΑΛΒΙΔΑ YES-NC

ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ 5/2 1/8 000744

ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΟ PULSE 100014

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΛΜΩΝ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ Μ5 DP2005

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                          

 

 

ΙΝΤΕΡΚΟΜΒΟΣ Α.Ε

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 237

Ν . ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Τ.Κ. 14342

Τηλ: 2102771074

         2102750534

         2102795848

Fax: 2102772497

email:info@interkomvos.gr

www.interkomvos.gr