ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΟΝΤΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΓΩΝΙΑ ΚΟΝΤΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΙΚΟΙ

ΤΑΦ ΜΕΤΡΙΚΑ ΑΡΣ - ΑΡΣ - ΑΡΣ

ΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕΤΡΙΚΟΙ

ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΕΛΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΡΣ - ΘΗΛ

ΤΑΦ ΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕ ΑΚΡΗ ΤΡΕΛΗ

ΤΑΦ ΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΗ ΤΡΕΛΗ

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ BSP

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ

ΜΟΥΦΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΤΑΠΕΣ ALLEN ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕ Ο/R

ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ BSP

ΜΑΣΤΟΙ BSP ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΜΑΣΤΟΙ ΝΡΤ - BSP

ΜΑΣΤΟΙ BSP ΑΡΣ - ΘΗΛ

ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΝΤΡΑ BSP ΑΡΣ - ΑΡΣ

ΤΑΠΕΣ ALLEN ΑΚΕΦΑΛΕΣ ΙΝΤΣΑΣ

ΓΩΝΙΕΣ BSP ΑΡΣ - ΘΗΛ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

ΤΑΦ BSP ΘΗΛ - ΘΗΛ - ΘΗΛ

ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΕΛΕΣ BSP ΑΡΣ - ΘΗΛ

ΤΑΦ BSP ΜΕ ΑΚΡΗ ΤΡΕΛΗ

ΤΑΦ BSP ΜΕ ΜΕΣΗ ΤΡΕΛΗ

ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΝΩΝ - ΑΕΡΟΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ BSP ΣΕ UNF

ΤΑΠΕΣ UNF ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ

ΤΑΠΕΣ UNF ΘΗΛΥΚΕΣ

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΝΤΡΑ

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΕΤΡΙΚΑ

ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ ΜΕΤΡΙΚΑ

ΜΑΣΤΟΙ ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ BSP

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                          

 

 

ΙΝΤΕΡΚΟΜΒΟΣ Α.Ε

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 237

Ν . ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Τ.Κ. 14342

Τηλ: 2102771074

         2102750534

         2102795848

Fax: 2102772497

email:info@interkomvos.gr

www.interkomvos.gr